Tüzüğümüz

      Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunları Derneği               Ana Tüzüğü 

Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi 

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunları Derneği  

Madde 2: Derneğin Merkezi 

Derneğin Merkezi İstanbul’dur. Şube açabilir. 

Madde 3: Derneğin Amblemi  

Derneğin amblemi Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunları derneği yazısından oluşur. Aşağıdaki şekilde  gösterilir. 

Dernek amblemi, Yönetim Kurulunun izni olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı  kullanılamaz. 

LOGOOOO.png (274 KB)

Madde 4: Amaç ve Çalışma Konuları : 

A. Amacı:

a. Dernek üyelerinin meslek ve sosyal dayanışmasını sağlar. Okul sonraki dostluk, arkadaşlık tesis eder. Mezunlarını  mesleki çalışmalar hakkında bilgilendirir. Meslektaşlarının ihtiyacı olan mezuniyet sonrası eğitimi yayar, mezunların  saygı ve sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma ilkeleri ile topluma daha yararlı bireyler olmasına katkıda bulunur. 

b. Fakültemizde okuyan başarılı ve maddi olanakları yeterli olmayan öğrencilere ekonomik ve sosyal yönden güçlenmeleri için maddi ve manevi katkıda bulunur.

c. Eczacılık alanında araştırıcı ve bilim adamı yetişmesi için maddi ve manevi destekte bulunur. 

ç. Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın mezuniyet sonrası etkinliklerini artırıcı çalışmalara yapar, teşvik eder, bu  konuda başarılı olanların ödüllendirir. 

d. Yeni mezunlara iş imkanları konusunda yardımcı olur. Üyelerin sosyal yaşamlarına katkıda bulunmak amacı ile  yemek, gezi, çay, konser gibi toplantı ve etkinlikler düzenler. 

e. Mesleki ve bilimsel konularda seminer, panel, konferans, kongre ve mezunların mesleki bilgilerini tazelemek ve  güncelleştirmek amacı ile mezunlarına sürekli eğitim programları düzenler. 

f. Mesleki konularda diğer meslek grupları ile beraber meslek ve toplum menfaatlerini bir arada gözeterek  faaliyetlerde bulunur. 

g. Bilim alanı ile ilgili mecmua ve kitapları imkanları dahilinde sağlayarak M.Ü. Eczacılık Fakültesi bölümlerine destek  verir. 

ğ. Yılda bir defa dernek üyeleri ve eczacılık mesleği ile ilgili son gelişmeleri duyuran dergi çıkarır. Dernek hiçbir şekilde  siyasetle uğraşmaz. 

B. Çalışma Konuları:

a. Yeni üye alınmasını özendirir ve yasalar ile ana tüzük hükümleri uyarınca üye ve onursal üye kaydeder. 

b. Amaç ve çalışma konuları doğrultusunda M.Ü. Eczacılık Fakültesi ile derneğin kamuoyunda yeterince tanınmasına  ve saygınlığının korunmasına yardımcı olur.  

c. Topluma ve özellikle M.Ü. Eczacılık Fakültesine yararlı olacak hizmet ve projelerini uygular, bu konuda mali  kaynakları sağlar, oluşturulacak her türlü hizmet projeleri ile çalışmaları uygular, iktisadi işletmeler ve vakıf kurar. 

ç. Konferanslar, sempozyumlar, paneller, açık oturumlar, forumlar, ile fuarlar, sergiler, kermesler, konserler ve spor  yarışmaları düzenler. 

d. Dernek yönetim kurulu içerisinden oluşturulacak komiteler, yada uzman ve danışmanlar aracılı ile amaç ve  çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapar. 

e. Yerleşim yeri ile amaç ve çalışma konuları için gerekli arsa, bina, kamp, lokal, sosyal tesisler açmak gibi taşınmaz  mallar alabilir. Üzerlerine her türlü hakları koydurabilir. İşletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir. Taşınır mallar ve  menkul değerler ve haklar alabilir.   

f. İzin almak koşulu ile broşür, bülten, dergi, gazete ve kitaplar vs yayınlar çıkarabilir. Yurt içi ve yurt dışı geziler  düzenler, yine dernek amaç ve hizmet konularına yönelik her türlü hediyelik ve tanıtıcı, eğitici eşyalar yaptırır ve  ücretsiz dağıtır. 2860 Sayılı yardım toplama kanunu ile ana tüzük hükümleri doğrultusunda bağış ve yardım alır ve  bağış ve yardımlarda bulunur. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden  ve yurt dışından bağış kabul etmek. 

g. Mevcut kanunlar ve dernek tüzüğü doğrultusunda iş ve işlemleri yapar.

ğ. Sorunlarımız hususunda gerekli çalışmalarda bulunmak, bu sorunların çözümü konusunda komisyonlar kurmak,  Resmi ve Özel Kurumlar ile Yerel yönetimler ve Asayiş birimleriyle ortak çalışmalarda bulunmak, ilgili kurumlara gerekli  desteği sağlamak. Ortaklaşa yapılacak çalışmalara maddi ve teknik yardımlarda bulunmak.  

h. Sağlık, temizlik, güvenlik, ulaşım vb. hizmetleri konusunda ilgili mercilerden izin almak koşuluyla hizmet alımlarında  bulunmak. 

ı. Okulumuzun güçlendirilmesi, tadilatı, iyileştirilmesi ve güzelleştirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.

i. Amaçlarını gerçekleştirme konusunda her türlü hizmet alımlarında bulunmak.  

j. Amaçlarını yerine getirme hususunda kurslar, seminerler, konferanslar ve paneller tertipleyip, gerekli eğitim  çalışmalarında bulunmak.  

k. Amaçlarını gerçekleştirme hususlarında her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon  merkezi oluşturmak, yaptığı çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi  yayınlar çıkarmak, yazılı ve görsel iletişim araçlarından faydalanmak. 

l. Amacın gerçekleştirilmesi hususlarında, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş, kırtasiye malzemelerini ve  hizmet alımlarını temin etmek. 

m. Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi  işletmeler kurmak ve işletmek. 

n. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler  kurmak ve bunları tefriş etmek. 

o. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konserler, balo,  tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin ve çevre sakinlerinin bu tür  etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak. 

ö. İhtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak  tesis etmek. 

p. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon  kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak. 

r. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak. 

s. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5253 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları  ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda  ortak projeler yürütmek. 

ş. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi  ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak. 

t. Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak.

u. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve  benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.  

Madde 5: Derneğin Kurucuları  

S.N Adı Soyadı Tabiyeti Mesleği Adresi  

 1. PROF. DR.MERAL KEYER UYSAL  T.C. Öğretim Üyesi TAYYERECİ NURETTİN SOK. 14/4 BAKINKÖY
 2. UZM. ECZ. NEHİR GÜLERMAN T.C. Araştırma Görevlisi YENİFIRIN SOKAK PAY APT. 30/6 MODA İSTANBUL
 3. UZM. ECZ. Ş.GÜNİZ KÖMÜRCÜ T.C. Araştırma görevlisi İSPİR SOKAK 9/6 ÜSKÜDAR  
 4. UZM. ECZ. İLKAY KÜÇÜKGÜZEL T.C. Araştırma Görevlisi GÜZEL SOKAK ÜMİT APT. 8/7 GÖZTEPE 
 5. ECZ. ZUHAL AYDIN T.C. Araştırma Görevlisi ZAFER MAH. GÖKDAĞ SOK. BAYER APT. NO 5 BAKIRKÖY
 6. ECZ.ÜMİT CEYLAN T.C. Eczacı ATAKÖY 1. KISIM B 16 D 2 ATAKÖY 
 7. ECZ. TÜRKSEL ATAÖV T.C. Eczacı BAĞDAT CAD. 509/5 TANYERİ APT. BOSTANCI 
 8. ECZ. HALUK BALÇIK T.C. Eczacı İSTASYON CADDESİ G 4 SOKAK NO 6/19 GÖZTEPE 
 9. ECZ.HURİYE ÖZKAN T.C. Eczacı ŞEHİTLER CAD. ÖZLEM APT. 16/13 BAHÇELİEVLER  
 10. ECZ.OSMAN SEVEN T.C. Eczacı 2. GEZİ BOYU CADDESİ HAKKI DEMİR APT. 9/7 PENDİK  
 11. ECZ. ZÜMRÜT ABRA T.C. Eczacı TEPECİK YOLU ALKENT MİMOZA 3/20 ETİLER
 12. ECZ. ERKAN KÖSEOĞLU T.C. Eczacı AYNALI ÇEŞME ÇATIKKAŞ SOK.72/1 BEYOĞLU 

Madde 6: Derneğin Faaliyet Alanı 

Dernek, üyeleri arasında mesleki sosyal dayanışma hususunda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Madde 7: Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri 

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve  mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. 

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Özel İstanbul Eczacılık Yüksek Okulu, İ.İ.T.İ.A Eczacılık Yüksek Okulu  Mezunları. 

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde öğretim üye ve yardımcısı olarak görev yapmış veya halen yapmakta olan eczacılar. 

3 ve 4. sınıflarda okuyan ve disiplin cezası almamış olan Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri. 

Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik  için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe  kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen  üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. 

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. 

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.  

Madde 8: Üyelik Türleri 

Derneğin üyelik türleri aşağıya çıkarılmıştır. 

          a. Asli Üyesi : Dernek asil üyeliğine; giriş formu doldurulup yıllık üye aidatını ödeyen derneğe asil üye kabul edilip,  üye kayıt defterine kayıt edilir. Ruhsat üzerinde birden fazla kişi var ise , bunlardan bir tanesi üyelik kaydı olmak  koşulu ile genel kurul toplantısına katılıp oy kullanır ve seçme ve seçilme hakkına sahip olur. Ayrıca dernek kurucusu  olup dernekte başkanlık yapmış olanlar mal sahibi olmasalar dahi yıllık aidatını eksiksiz ödemek koşulu ile oy kullanır  ve seçme ve seçilme hakkına sahiptir. 

Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin  hakları gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak, yükümlülükleri ise özel ve  genel kurul toplantılarına katılmak, ödentilerini zamanında ödemek ,amaç ve hizmet koşullarına bağlı olarak gereken  çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir. Üye zorunlu ödentilere  eşit olarak katılır, dernekten çıksa veya çıkarılsa, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır. 

         b. Fahri Üye : Derneğe amaç ve hizmet konularına sevgi ve saygıları bulunanlar arasında en az iki üyenin önerisi ve  yönetim kurulunun kararı ile seçilen ve derneği maddi yönden ziyade manevi yönlerden çapa harcayan fahri nitelikli  üyelerdir. Dernek organlarına seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp dernek bütçesinde öngörülen ödentiyi  ödemekle yükümlü değildirler. Aidat ödemesi kendi isteğine bağlıdır.  

Madde 9: Üyelik İşlemleri 

Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir. 

Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, dernek amacı ve hizmet konuları ile Ana Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten "Üyelik Bildirimi"ni doldurup Dernek Başkanlığına sunarlar.  

Dernek yönetim kurulu üyeleri yada kuracağı bir komite aracılığı ile aday hakkında gereken araştırmayı yaptıktan sonra  başvuru tarihinden başlamak üzere (30) gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve adaya yazılı olarak bildirir. 

Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Giriş ödentisi ile yıllık ödentinin gereken bölümü  alınır. Üyelik işlemlerinin yapılmasına müteakip rozet ve üye kimlik kartları verilir.  

Dernek Yönetim Kurulunca adayın isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olup hiçbir biçimde bir yere itiraz edilemez.

Madde 10: Üyelikten Çıkma

Üyelik ölüm ve üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye üyelikten ayrılma isteğini yazılı olarak bildirmek kaydıyla,  dernekten çıkma hakkına sahiptir. 

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin  derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.  

Madde 11: Üyelikten Çıkarılma 

Üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller. 

Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak, 

Verilen görevlerden sürekli kaçınmak, 

Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek, 

Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak. 

Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak, 

Özürsüz olarak çalışma ve toplantılardan uzak kalmak, verilen görevleri yapmamak görev almaktan kaçınmak ve  böylelikle derneğin yaşamasına ve amaç ile hizmet konularına ilgisizlik göstermek, 

Derneklere üye olma hakkını yitirme ve dernek ana tüzüğü hükümleri ile genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına  aykırı davranmak. 

Tüm ödentilerini ödemedikleri için üst üste iki olağan genel kurula kabul edilmemek. 

Dernekten çıkan ve çıkarılanların ödedikleri aidat ve sair ödentileri geri verilmez, derneğe ait rozet ve üye kimlikleri  geri alınır. Geri vermeyenler hakkında yasal yollara başvurulur. 

Dernek üyeliğinden çıkarılanlar derneğin hiçbir tesisinden faydalanamadıkları gibi derneğin hiçbir hizmetinden faydalanamazlar. 

Okulda öğretim görmekte iken mezun olan öğrenci velisinin üyeliği yönetim kurulu kararı ile sona erer. Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Madde 12: Üyeliğin Sona Ermesi :

Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.  Belirtilen durumların birinin tespiti halinde üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir.  

Dernek Yönetim Kurulu, kuracağı bir Disiplin Komitesi aracılığı ile üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi  yaptırıp üyenin de savunmasını aldırdıktan sonra üyelikten çıkarma kararı çoğunluk oyu ile verir, yazılı olarak üyeye  bildirir.

Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere (15) gün içinde Dernek Yönetim  Kurulu aracılığı ile Genel Kurula itiraz edilebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın  karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder. 

Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurulda reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu üyenin  kaydını siler. Çıkarılan üyenin Genel Kurul tarihinden başlamak üzere bir ay içinde alınan karara karşı mahkemeye baş  vurma hakkı saklıdır. 

Ölen üyenin dışında ayrılan ya da çıkarılan üyenin tüm ödenti borçları ödenmediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir. 

Madde 14: Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. 

Genel kurul; 

 1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, 
 2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine  otuz gün içinde olağanüstü toplanır.  

 

Olağan genel kurul, 3 yılda bir OCAK ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.  Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. 

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel  kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 

Madde 15: Çağrı Usulü 

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula  katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir GAZETEDE  veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya  da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağırılır.  

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. 

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma  sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci  toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. 

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 

Madde 16: Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte  ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak,bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından  az olamaz. 

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine  girerler. 

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya  görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de  yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. 

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti  oluşturulur. 

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.  

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.  

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri  tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.  

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul  toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı  veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır 

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte  imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı  bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.  

Madde 17: Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri 

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının  belirteceği yöntem uygulanır.  

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü  yapılarak sonuç belirlenir. 

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi  kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. 

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı  çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine  geçmez. 

Madde 18: Dernek Organları 

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir. 

 1. Genel kurul,  
 2. Yönetim kurulu, 
 3. Denetim kurulu, 

 

Madde 19: Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır. 

 • Dernek organlarının seçilmesi, 
 • Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, 
 • Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası, 
 • Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, 
 • Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda  yönetim kuruluna yetki verilmesi, 
 • Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek  onaylanması, 
 • Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü  ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk  miktarlarının tespit edilmesi, 
 • Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması, 
 • Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 • Üye aidatlarını belirlemek, 
 • Derneğin vakıf kurması, 
 • Derneğin fesih edilmesi, 
 • Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması, 
 • Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi, 
 • Şube veya şubeler açılmasına veya kapatılmasına karar vermek,

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. 

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin  diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır. 

Madde 20: Yönetim Kurulunun Teşkili 

Yönetim kurulu, 5 asıl ve 5 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.  

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı,  sekreter, sayman ve üye'yi belirler.  

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir  fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.  

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy  çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.  

Madde 21: Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri  

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir. 

 • Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, 
 • Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, 
 • Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak 
 • Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya  tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, 
 • Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak 
 • Genel kurulda alınan kararları uygulamak, 
 • Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu  çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak, 
 • Bütçenin uygulanmasını sağlamak, 
 • Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek. 
 • Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak, 
 • Genel kurulca belirlenmiş üye aidatlarının tahsilatını sağlamak. 
 • Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.   

 

Madde 22: Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri 

Denetim kurulu, 3 asıl ve 3 yedek üye olarak genel kurulca seçilir. 

Denetim kurulu asİl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy  çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 

Madde 23: Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma  konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne  uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen  aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.  

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.  

Madde 24: Derneğin Şubelerinin Kuruluşu 

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen  en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği'nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube  açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir. 

Madde 25: Şubelerin Görev ve Yetkileri  

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev  ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür. 

Şubeler gelir fazlasının % 20 sini genel merkeze gönderir. Şube genel kurulları seçecekleri iki üye ile merkez genel  kurulunda temsil olunurlar. 

Şube üyeleri aynı zamanda dernek üyesi bulunduklarından Dernek Genel Kuruluna katılmak, seçmek ve seçilmek  hakkına sahiptirler. Şubeler Dernek Genel Kurullarında Şube Yönetim Kurulu üyeleri aracılığı ile temsil edilirler. 

Madde 26: Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler 

Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur. 

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, 5 asıl ve 5 yedek, denetim kurulu ise 3 asıl ve 3 yedek  üye olarak şube genel kurulunca seçilir.  

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede  şube'de de uygulanır. 

Madde 27: Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği 

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek  zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir KASIM ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte  toplanır.  

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare  amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar. 

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla  olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10'dan fazla ise bu üyeler  içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma  hakkına sahiptir.  

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim  kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.  

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna  seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar. 

Madde 28: Derneğin Gelir Kaynakları  

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır. 

 • Giriş Aidatı : Üye olacak her üyenin bir defa ödeyeceği aidat bedelidir. 
 • Üyelik Aidatı : Her bir üyenin her yıl ödemesi gereken bedel olup, bu miktar genel kurulca belirlenip, yönetim  kurulunca uygulanır. 
 • Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar. 
 • Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans  gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, 
 • Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, 
 • Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar. 
 • Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde  edilen kazançlar. 
 • Ortaklıklar, iktisadi işletmeler, lokal ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler,
 • Diğer gelirler.  

 

Madde 29: Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri 

Gelir ve gider belgeleri; 

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de örneği bulunan) "Alındı Belgesi" ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin  bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi  yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak  derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu  hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13'te örneği  buluna) "Gider Makbuzu" veya "Banka Dekontu" gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır. 

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK 14'te örneği bulunan) "Ayni Yardım Teslim Belgesi" ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak  bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15'te örneği bulunan) "Ayni Bağış Alındı Belgesi" ile  kabul edilir.  

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15'te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden  karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri  aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak  belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur. 

Madde 30: Alındı Belgeleri 

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak "Alındı Belgeleri" (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de gösterilen biçim ve  ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.  

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar  arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı  belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine  göre hareket edilir. 

Yetki Belgesi 

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden  (Dernekler Yönetmeliği Ek-19'da yer alan) "Yetki Belgesi" dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek  yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir. 

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci  fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden  ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim  kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal  edilebilir." 

Madde 31: Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi; 

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel  kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl  süreyle saklanır.  

Madde 32: Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler  

Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31.  Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter  tutulur.  

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip  eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.  

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. 

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter  tutulur. 

Kayıt Usulü 

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. 

Tutulacak Defterler 

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur. 

a. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: 

 • Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan  üyelerce imzalanır. 
 • Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir.  Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir. 
 • Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve  giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.  
 • İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir. 
 • Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve  imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.  
 • Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve  kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.  

 

Ancak, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Eşya Defteri ve Envanter Defterlerinin tutulması isteğe bağlıdır.

b. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: 

 • A bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur. 
 • Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun  Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre  yapılır.

Defterlerin Tasdiki 

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler  müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve  defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri'nin kullanılacağı yıldan önce gelen  son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur. 

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi 

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16'da  belirtilen) "İşletme Hesabı Tablosu" düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31  Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir  tablosu düzenlenir. 

Madde 33: Beyanname Verilmesi 

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21'de bulunan) "Dernek Beyannamesi" dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim  yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.  

Madde 34: Bildirim Yükümlülüğü 

Genel Kurul Sonuç Bildirimi 

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer  organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Ek-3'te yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine  verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen  maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün  son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir. 

Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da  yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur. 

Sandığı bulunan dernekler, sandıklarına ait genel kurul sonuç bildirimini bu maddede belirtilen usulde mülki idare  amirliğine bildirirler. 

Genel kurul sonuç bildirimi ve eklerinin mevzuata uygunluğu dernekler birimlerince incelenir. Varsa, eksiklerin veya  hataların giderilmesi ilgili derneklerden istenir. Eksiklik ve hataların giderilmemesi veya konusu suç teşkil eden fiillerin

tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlem yapılır. 

Taşınmazların Bildirilmesi 

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26'da sunulan)  "Taşınmaz Mal Bildirimi"ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.  

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği  EK-4'te belirtilen) "Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi" doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur. 

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi 

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24'te belirtilen) "Yerleşim Yeri  Değişiklik Bildirimi"; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler  Yönetmeliği EK-25'te belirtilen) "Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi" doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen  otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.  

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde,  genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir. 

Madde 35: Derneğin İç Denetimi 

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim  kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim  yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu,  gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir. 

Madde 36: Temsilcilik Açma 

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir.  Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî  idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.  

Madde 37: Derneğin Borçlanma Usulleri 

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile  borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir.  Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne  düşürecek nitelikte yapılamaz.  

Madde 38: Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği 

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.  

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.  Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak,  bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. 

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının  2/3'ü'dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.  

Madde 39: Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli 

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.  

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.  Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak,  bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. 

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin  oylarının 2/3'ü'dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.  

Tasfiye İşlemleri 

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden  oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme  halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında "TASFİYE HALİNDE  MARMARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ" ibaresi kullanılır.  

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar  tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait  defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve  yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa  malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların  tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere  devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih  edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. 

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir  nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. 

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından  durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya  tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.  

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir  yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.  

Madde 40: Kendiliğinden Dağılmış Sayılma : 

 1. Amacın gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesi veya sürenin sona ermesi, 
 2. İlk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların oluşturulmaması,
 3. Borç ödemede acze düşmüş olması, 
 4. Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi, 
 5. Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılmaması, 

Her ilgilinin Sulh Hakimine müracaat ederek derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespitini isteyebilir.

Madde 41: Geçici Yönetim Kurulu Üyesi 

 1. MERAL KEYER UYSAL BAŞKAN 
 2. NEHİR GÜLERMEN BAŞKAN YARDIMCISI  
 3. GÜNİZ KÖMÜRCÜ SEKRETER 
 4. İLKAY KÜÇÜKGÜZEL SAYMAN  
 5. ZUHAL AYDIN KURUCU ÜYE  
 6. ÜMİT CEYLAN KURUCU ÜYE  
 7. TÜRKSEL ATAÖV KURUCU ÜYE  
 8. HALUK BALÇIK KURUCU ÜYE 
 9. HURİYE ÖZKAN KURUCU ÜYE 
 10. OSMAN SEVEN KURUCU ÜYE 
 11. ZÜMRÜT ABRA KURUCU ÜYE  
 12. ERKAN KÖSEOĞLU KURUCU ÜYE  

 

Madde 42: Hüküm Eksikliği 

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan  Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır. 

Bu tüzük 42 (kırk iki) maddeden ibarettir. 

                                        MARMARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ 


Bu sayfa Eczacılık Fakültesi Mezunları Derneği tarafından en son 14.05.2021 11:59:08 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM